UAB Rinkodara eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose

UAB „Rinkodara“ 2019 m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Rinkodara eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“.
Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 2 tarptautinėse parodose.
Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. kovo mėn. 12 d.
Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Bendra šio projekto vertė – 20 736,00 EUR, iš kurių 10 368,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.